• German - Version
 • English - Version
 • Czech - Version
 • Romanian - Version
 • Hungarian - Version
 • Slovakian - Version
 • Filter

   

   

 • Kabelbearbeitung

 • EMV

 • Verbindungstechnik

 • Kabelbearbeitung

 • Crimptechnik

 • Prüftechnik

 • Schrumpfen

 • Kabelbearbeitung

 • Wickeltechnik

Vysoké napätie

Cielené riešenia automatizácie pre elektromobilitu

Prispôsobenie všeobecného ekologického povedomia potlačilo elektromobilitu výrazne do záujmu hospodárstva. V oblasti automobilového priemyslu sa tým vytvorili požiadavky, ktoré vyžadujú špeciálne, nové koncepty strojov a automatizácie.

Spoločnosť Thonauer vám pomôže nájsť najefektívnejšie riešenie pre vysoko kvalitné spracovanie vysokonapäťových káblov v oblasti vozidiel. Výrobca Komax vyvíja pre automatizáciu potrebných procesných krokov flexibilné riešenia a čelí tým citlivým požiadavkám vysokonapäťovej techniky.

Kompetencia v automatizovanom spracovaní vysokonapäťových káblov

Spracovanie káblov v oblasti elektromobility kladie na výrobcov vysoké požiadavky ohľadom presnosti, pretože použité káble potrebujú na základe elektrických požiadaviek na výkon veľké prierezy. Pre zabezpečenie efektívneho a ekonomického spracovania narastajúceho množstva tienených opláštených vodičov je automatizácia procesov stále dôležitejšia. Naši technológovia zo spoločnosti Komax Thonauer Kft v Maďarsku na to vyvíjajú a vyrábajú špeciálne stroje v novo vybudovanom závode v Budakeszi.

Naša ponuka uspokojí dodávateľa jednotlivých riešení rovnako ako veľkého hráča s veľkým objemom výroby

Veľkosť zákazníka pritom nie je rozhodujúca. Existujú aj zákazníci s menším objemom výroby, ktorí sa plne špecializujú na oblasť vysokého napätia a efektívne používajú naše riešenia automatizácie.

Vysoko kvalitné a efektívne a spracovanie vysokonapäťových káblov

Platforma Lambda ‒ flexibilné riešenia automatizácie pre každý objem výroby

Spoločnosť Thonauer ponúka platformu Lambda výrobcu Komax na automatizované spracovanie tienených a netienených vysokonapäťových vedení. Moduly nezávislé od platformy sú voľne konfigurovateľné a zodpovedajúc požiadavkám konfekcie sa dajú prispôsobiť rôznym typom konektorov a vodičov.

Stupeň automatizácie sa dá zvoliť podľa objemu výroby – od ručného pracoviska po plne automatický stroj

Pre mnohé typy vysokonapäťových káblov a konektorov v oblasti elektromobility pokrývame celý reťazec spracovania

 • Flexibilné, modulárne vytvorené platformy sa doplnia o rôzne procesné moduly, výmenné súpravy špecifické pre vedenia a komponenty, ako aj kvalitné nástroje.
 • Riešenie disponuje uchytením obrobku a procesné moduly sa dajú voľne usporiadať podľa požiadaviek.
 • Pritom je možná automatizácia jednoduchých procesov, ako je odizolovanie a krimpovanie, až po použitie rozsiahlych strojov na konfekciu káblov, nezávisle od typov káblov a konektorov.
 • Pre cielenú vysokonapäťovú automatizáciu vykonáva vývoj v úzkej spolupráci so zákazníkom.

Automatizované ekonomicky a flexibilne – výhody platformy Lambda

 • Spracováva jednodrôtové a viacdrôtové tienené a netienené vedenia
 • Veľmi krátke časy prestavenia pri zmene prierezu vedenia
 • Žiadne časy osadenia pri meniacich sa dĺžkach opracovania
 • Stupeň automatizácie voliteľný pre malé až veľké série
 • Vysoká kvalita vďaka spojeniu procesov

Univerzálne a škálovateľné riešenia pre konfekciu káblov v oblasti vysokého napätia

Flexibilné riešenie pre high-mix/low-volume výrobu so strojmi Lambda 240

 • 2 – 3 procesné stanice
 • Krátke časy prestavenia
 • Vysoká flexibilita

 

Lambda 240 SC

Vysoké napätie – Odizolovací a krimpovací stroj

Stroj Lambda 240 SC zjednocuje tri rozdielne procesy spracovania káblov: odizolovanie, krimpovanie a osadzovanie dvojpólových konektorov VN triedy 1 a 2. Produkt sa vyznačuje rýchlejším ovládaním cez dotykový panel a rýchlejšou výmenou produktu vďaka správe programov.

 

Technické údaje

Prierez vodičaDvojžilový 2 × 2,5 mm² až 2 × 6 mm²
Takt< 15 sek.
Doba prestavenia< 5 min
ŠpecifikáServoriadenie, kontrola krimpovacej sily, riadený proces podávania, kontrola skratov, centrálna odsávacia jednotka

 

 

Lambda 240 SP

Vysoké napätie– Poloautomatický stroj na spracovanie tienenia

V prípade stroja Lambda 240 SP sa jedná o kompaktné, poloautomatické riešenie na spracovanie tienenia a vnútorných vodičov káblov VN v oblasti elektromobility. Pritom je možné paralelné opracovanie dvoch samostatných vodičov. Vďaka dotykovému panelu je zabezpečené jednoduché ukladanie a nahrávanie procesných parametrov, ako aj rýchla výmena produktu. 

 

Technické údaje

Prierez vodičaJednožilový 2,5–70 mm²,
Dvojžilový 2×2,5 mm² až 5×6 mm²
Dĺžky opracovaniado 100 mm
Takt< 15 sek.
Doba prestavenia< 3 min
ŠpecifikáIntegrovaný systém odsávania, ochrana vnútorného vodiča, voľne konfigurovateľný, rotujúca rezacia jednotka

Lambda 240 ST

Vysoké napätie – Fixovanie tienenia

Kompaktný, poloautomatický stroj fixuje tienenie vysokonapäťových káblov pomocou pásky. Tieto riešenia sú vytvorené špeciálne pre použitie v oblasti elektromobility. Proces páskovania spĺňa podmienky konektora Hirschmann PowerStar 40-2. Tento proces je súčasťou celkového riešenia, keďže príprava sa uskutočňuje na stroji Lambda 240 SP (pozri predchádzajúci stroj).

 

Technické údaje

Rozsah priemerov9,3–12,8 mm
Páska5 mm Coroplast 838X
Počet navíjaní> 1,5
Takt< 10 sek.
Doba prestavenia< 5 min
ŠpecifikáServoriadenie, dotyková obrazovka

 

Najlepšia produktivita pre objemové produkty so strojom na konfekciu káblov Lambda 440 HV

Lambda 440 sa, podobne ako stavebnica, skladá zo 6 ‒ 15 procesných modulov. V priebežnom procese toto zariadenie vyrobí každé vedenie od prípravy až po zostavenie telesa. Jeho funkcie sa vždy presne prispôsobia príslušnému systému konektorov. Každý pracovný krok zariadenia Lambda 440 je kontrolovaný a protokolovaný.

Rozsiahla automatizácia konfekcionovania VN káblov prináša výhody:

 • Bezpečnosť a kvalita vo výrobe.
 • Veľké a ťažké VN káble sa dajú spracovať automatizovane.
 • V 6 ‒ 15 procesných moduloch sa dajú konfekcionovať veľké objemy jednopólových a viacpólových káblov najrozmanitejších prierezov a tvarov
 • Inteligentná konštrukcia platformy Lambda 440 sčasti umožňuje, prirodzene v závislosti od konfigurácie procesných modulov, vyrobiť vedenie za menej ako 20 sekúnd.
 • Spolu s vašim zákazníkom vyšpecifikuje tím spoločnosti Komax Thonauer presnú potrebu, príslušne skombinuje moduly zariadenia a prispôsobí ich funkciu.
 • Pri všetkej individualite garantuje zariadenie Lambda 440 svojim používateľom napriek tomu vysokú tvorbu hodnôt, ako aj atraktívny ROI.

Profitujte z 15 rokov skúseností pri výstavbe zariadení pre automobilový priemysel

Na správne spracovanie vysokonapäťových káblov sú potrebné technické skúsenosti s káblami.

Činní sme viac ako 15 rokov vo výstavbe zariadení pre automobilový priemysel a už viac ako 25 rokov v tomto odvetví.

Keďže cieľ nášho zákazníka máme na zreteli, spoločnosť Thonauer znamená krátky reakčný čas, veľké Know-how a sieť obchodných zástupcov pre individuálne riešenia.

Naše stroje majú uľahčiť automatizáciu.

 • Náš flexibilný model minimalizuje dobu prestavby
 • Obsluha je jednoduchá
 • Náklady na náradie sú nízke
 • Naše stroje pracujú rýchlo a presne
 • Zabudované riešenia zaručujú vysokú technologickú čistotu

 

Radi odpovieme na vaše otázky osobne po telefóne alebo e-mailom.

T: +421 2 527 33 664

info.bra@thonauer.com

Anrufen E-Mail Top
Schließen

Callback Service

Callback Service
Radi zavoláme späť a poskytneme komplexné poradenstvo!