• German - Version
 • English - Version
 • Czech - Version
 • Romanian - Version
 • Hungarian - Version
 • Slovakian - Version
 • Filter

   

   

 • Kabelbearbeitung

 • EMV

 • Verbindungstechnik

 • Kabelbearbeitung

 • Crimptechnik

 • Prüftechnik

 • Schrumpfen

 • Kabelbearbeitung

 • Wickeltechnik

V stavbe spínacích skríň

Zníženie výrobných nákladov a zvýšenie kvality prispôsobením stupňa automatizácie

Výroba káblov prebieha pri stavbe spínacích skríň aj dnes úplne bez strojových zariadení. vyškolení odborníci manuálne spracovávajú a pletú každý kábel individuálne podľa elektrickej schémy, pričom ručne prispôsobujú jeho dĺžku, izolujú ho, krimpujú, popisujú aj zapájajú. To si vyžaduje veľa času. výroba káblov má však pri stavbe spínacích skríň veľký automatizačný potenciál. K dispozícii sú optimálne riešenia – od poloautomatickej individuálnej výroby a malých sérií až po plnoautomatické výrobné procesy veľkých sérií.

> Video V stavbe spínacích skríň

Porovnanie časov

Konvenčné metódy zapájania spínacích skríň prebiehajú prostredníctvom kliešťov, štítkov, čítania a plánovania. Samozrejme je možné pracovať aj fl exibilne. Ak je k dispozícii dostatok času, je nutné danú skriňu vybaviť, v tomto prípade by bolo na každý kábel potrebných 105 sekúnd. Ak rátame s tým, že v rozsiahlejšej skrini je 500 káblov, potrebuje pracovník 14,6 hodín!

Náležitou automatizáciou je možné znížiť čas potrebný na jeden kábel na polovicu. Spoločnosť Thonauer vám dodá potrebné riešenia. Podmienkou je, aby nám boli známe dĺžky káblov a bola akceptovaná potlač atramentovou dýzovou tlačiarňou.

V závislosti od použitia riešenia a druhu výroby je možné ušetriť automatizovanou výrobou až 50 % nákladov oproti dnes bežne používaným pracovným postupom. Ale nielen pri spracovaní káblov, ale aj pri ich zapájaní sa dá ušetriť množstvo času a nákladov.

 

Spoločnosť Thonauer ponúka automatizačné riešenia pre všetky veľkosti a počty kusov

 

Individuálne riešenia

Všetky naše automatizačné riešenia je možné optimálne použiť pri individuálnej aj pri sériovej výrobe spínacích skríň.

 

Výsledok

Výsledok automatickej výroby káblov sú vedenia pripravené na montáž, ktoré sú narezané na správnu dĺžku, s náležitou úpravou a popisom vytvoreným atramentovou dýzovou tlačiarňou. Konce vedení sú spracované s koncovými dutinkami žíl, krimpovacími kontaktmi, MIL-Crimp alebo ultrazvukovým utesnením. Individuálny popis nielen že spĺňa povinné náležitosti označenia, ale značne zjednodušuje aj zapojenie nitelnice do spínacej skrine.

 


 

Pre malú výrobu spínacích skríň


Prvým krokom k automatizácii je strojové rezanie, izolovanie a krimpovanie. Voliteľne je možné automatizovať aj proces popisovania.

 

Rezanie / izolovanie / potlač

Komax Kappa rodina
na rezanie a izolovanie. Atramentová trysková tlačiareň potláča materiál v jednom kroku.

 

Dutinky žíl

Zoller + Fröhlich
Súčasne je natiahnutých a pripravených na spracovanie až 5 rôznych dutiniek žíl. 

 

Káblové oká

 
Stolný lis WDT
Pomocou stolného lisu je možné krimpovať akékoľvek káblové oká.

 


 

Pre stredne veľkú výrobu spínacích skríň


Väčší počet kusov vyžaduje buď viac zamestnancov alebo vyšší stupeň automatizácie. Keďže prvá možnosť odpadá pre vysoké náklady, ponúka spoločnosť Thonauer vhodné stroje, ktoré za zanedbateľnú investíciu značne zvýšia vaše výstupy.

 

Rezanie / izolovanie / potlač / krimpovanie AEH

Stroj Komax Alpha 355S automatizuje rezanie, izolovanie, krimpovanie a potlač v jednom procese spracovania. Možné sú aj špeciálne procesy ako kompaktovanie a cínovanie.

Komax Alpha 355S

 

 

Rezanie / izolovanie / potlač / krimpovanie AEH
Výmena káblov bez prestavby

Na stroj Zeta 630 je možné súčasne upnúť až 36 káblov a pripraviť na spracovanie až päť rôznych AEH. Proces spracovania je vďaka zväzkovaniu rezaných vedení ešte viac bez chýb. Vedenia sú tak pripravené na spracovanie.

Komax Zeta 630

 


 

Pre veľkých hráčov na poli stavby spínacích skríň


Najvyšší stupeň automatizácie sa dosiahne strojom Komax
Omega 740 / 750
. Až osem staníc spracovania spracováva až 36
rôznych káblov v jednom rozmedzí prierezu 0,13 až 6 mm².
Následne ich stroj samostatne spletie do radových svoriek

 

Nitelnice osadené alebo kompaktované cez aeh sa automaticky zasunú do radových svoriek.

 

> Ak máte záujem zefektívniť svoje náklady, a tým zvýšiť konkurencieschopnosť svojich spínacích skríň, zavolajte na 02 527 33 664 alebo nám napíšte na info.bra@thonauer.com.

 

Stav techniky v spracovaní káblov

Základom optimálnej automatizácie vo výrobe káblov pre spínacie skrine je dostupnosť elektronických údajov ako dĺžka káblov, ich popis a koncové spracovanie. Tieto údaje sa zo zoznamu zapojenia konvertujú do rozkazu na rezanie alebo sa priamo generuje cez systém ECAD. Ak nie sú údaje k dispozícii elektronicky, je možné ich väčšinou pohodlne naprogramovať cez softvér stroja.


Prenos dát z ECAD do stroja

 

Sekvencia automatickej výroby kompletných káblových súprav

› Eliminácia ľudských chýb pri zadávaní
› Zmeny je možné vykonať v jednom systéme s názvom ECAD
› Popis káblov sa vždy zhoduje s defi níciou v schéme

 

 

Budúcnosť výroby rozvádzačov

Konštrukcia | Obstaranie | Výroba | Uvedenie do prevádzky

 

CONNECTED 4 PRODUCTIVITY je iniciatíva viacerých firiem z odvetvia výroby riadiacich a rozvodných zariadení. Majú rôznu pozíciu vo výrobnom procese a vďaka tomu dokážu ponúkať všestranné riešenia od fázy plánovania až po konečnú výrobu. Na základe iniciatívy spoločnosti WEIDMÜLLER, celosvetového výrobcu komponentov pre elektroniku a elektrickú spojovaciu techniku, konajú spoločnosti WEIDMÜLLER, Thonauer, EPLAN, RITTAL, a SONEPAR na spoločnej báze, aby optimalizovali procesy výroby riadiacich a rozvodných zariadení.

 

 

PRÍSPEVOK SPOLOČNOSTI Thonauer

Keďže káblová konfekcia vo výrobe rozvodných skríň prebieha dnes ešte stále bez strojovej podpory, ukrýva v sebe obrovský potenciál automatizácie. Existujú optimálne riešenia, od poloautomatickej konfekcie pre samostatné zákazky a malé klientske série, až po plne automatickú výrobu veľkých sérií.

Základom pre optimálnu automatizáciu konfekcie káblov pre rozvádzače je dostupnosť údajov v elektronickej forme, ako je dĺžka káblov, popis a spracovanie koncov vodičov. Tieto dáta sa konvertujú na objednávku strihania alebo sa dokonca priamo prostredníctvom ECAD systému generujú ako EPLAN Pro Panel.

Výsledok automatickej konfekcie káblov sú hotové vodiče, ktoré sú narezané na správne dĺžky, popísané atramentovou tlačiarňou a správne zatriedené a spojené pre správne poradie zapojenia. Konce vodičov sú spracované pomocou koncoviek, krimpovacích kontaktov, MIL kontaktov alebo ultrazvukovým kompaktovaním.

V závislosti od použitého riešenia a od druhu výroby je s automatickým spracovaním káblov možná úspora nákladov až do 50 % voči súčasným bežným pracovným postupom. Ale nielen pri spracovaní káblov, ale predovšetkým aj pri zapájaní je možné dosiahnuť masívnu úsporu času a nákladov.

 

Priebeh procesu

Priebežný tok údajov od plánovania až po montáž umožňuje výrobu rozvádzačov orientovanú na požiadavky just-in-time a s opakovateľnými výsledkami. Vďaka úspore času a zníženiu skladových zásob sa dosiahne výrazné zníženie celkových nákladov procesu.

 

 

 

Anrufen E-Mail Top
Schließen

Callback Service

Callback Service
Radi zavoláme späť a poskytneme komplexné poradenstvo!