• German - Version
 • English - Version
 • Czech - Version
 • Romanian - Version
 • Hungarian - Version
 • Slovakian - Version
 • Filter

   

   

 • Kabelbearbeitung

 • EMV

 • Verbindungstechnik

 • Kabelbearbeitung

 • Crimptechnik

 • Prüftechnik

 • Schrumpfen

 • Kabelbearbeitung

 • Wickeltechnik

V stavbe spínacích skríň

Riešenia vo výrobe rozvodných skríň pre efektívne spracovanie káblov so zníženými nákladmi

Spracovanie káblov vo výrobe rozvodných skríň prebieha ešte aj dnes väčšinou bez strojovej podpory.

Vyškolení odborníci manuálne spracovávajú a zapájajú podľa elektrickej schémy a vodiče ručne režú na správnu dĺžku, odizolujú, krimpujú, označujú a spájajú. To si vyžaduje veľmi veľa času.

Spracovanie káblov pri výrobe rozvodných skríň má enormný potenciál automatizácie.

 

Existujú optimálne riešenia, od poloautomatickej úpravy pre individuálnu výrobu a malé série, až po plne automatickú výrobu veľkých sérií.

Ak aktivujete externý obsah z youtube.com, dáta sa automaticky prenesú k tomuto poskytovateľovi.

 

Čas sú peniaze – platí to aj pri výrobe rozvodnej skrine

Konvenčná metóda zapojenia rozvodnej skrine sa vykonáva pomocou klieští, štítkov a čítania schém. Je to prirodzene flexibilný spôsob, ako sa dá pracovať – ak je k dispozícii dostatok času!

Pri tradičnom spôsobe práce to môže na vodič trvať až 105 sekúnd. Ak sa to prepočíta na rozvodnú skriňu s 500 vodičmi, zamestnanec potrebuje 14,6 hodiny!

Prostredníctvom príslušnej automatizácie sa dá čas na rozvodnú skriňu skrátiť o 8,3 hodiny. To je 50 % úspora času.

Spoločnosť Thonauer vám ponúka požadované riešenia. Predpokladom je, že sú známe dĺžky vodičov a akceptuje sa označovanie atramentovou tlačiarňou.

V závislosti od použitého riešenia a od druhu výroby sú s automatizovaným spracovaním káblov možné vysoké úspory nákladov v porovnaní s dnes bežným spôsobom práce.

Ale nie iba pri spracovaní káblov, ale predovšetkým aj pri zapájaní sa dá ušetriť veľa času a nákladov.

Spoločnosť Thonauer ponúka individuálne riešenia automatizácie pre všetky veľkosti a počty kusov

Individuálna výroba potrebuje iné riešenie na spracovanie káblov ako sériová výroba. Všetky stroje pomáhajú pri vašej automatizácii.

Ponúkame optimálne riešenia pre nasledujúce skupiny:

 • Malé firmy na výrobu rozvodných skríň: do 5 skríň za týždeň
 • Stredne veľké firmy na výrobu rozvodných skríň: do 25 skríň za týždeň
 • veľké firmy na výrobu rozvodných skríň: nad 26 skríň za týždeň

Premyslená rozvodná skriňa

Výsledkom automatického spracovania káblov sú riešenia pripravené na zabudovanie, ktoré sú prispôsobené správnej dĺžke, príslušne konfekcionované a označené pomocou atramentovej tlačiarne.

Konce vodičov sú spracované s dutinkami, krimpovacími kontaktmi, MIL-Crimp alebo ultrazvukovým zhutňovaním. Individuálne označovanie nespĺňa iba povinnosť označenia, ale podstatne uľahčuje zapájanie prameňov vodičov v rozvodnej skrini.

Naše stroje dokážu automatizovať tieto kroky spracovania káblov

Odizolovanie — Lisovanie dutinky — Označovanie káblov — Strihanie — AEH krimpovanie

Odizolovanie káblov

Ručné odizolovanie kábla trvá 5 sekúnd. Naše stroje za 5 sekúnd dokážu kábel odizolovať, ostrihať, označiť a nalisovať dutinku. S konštantnou a vysokou kvalitou.

K prehľadu našich odizolovacích strojov pre káble a vedenia

Lisovanie dutinky

Lisovanie dutinky kábla sa po niekoľkých kábloch môže stať náročné. Najskôr sa nalisuje jeden koniec, potom a preloží a potom sa môže nalisovať druhý koniec. S našim spracovaním káblov sa tieto kroky vykonajú naraz. Váš zamestnanec musí kábel už iba vložiť do rozvodnej skrine.

K prehľadu našich strojov na lisovanie dutiniek

Označovanie káblov

Označený kábel je zmysluplný pri zabudovávaní a dodatočnom spracovaní. So zariadením na označovanie káblov tento proces vyžaduje 15 sekúnd. Pomocou stroja sa spracovanie káblov s označením, odizolovaním a lisovaním dutinky vykoná v priebehu 5 sekúnd.

K prehľadu strojov na označovanie káblov

Strihanie

Strihanie trvá iba niekoľko sekúnd. Tento proces však zanecháva veľa odpadu, ktorý padá nekontrolovane na zem. Naše stroje tento proces zvládnu v krátkej dobe a odpad cielene zachytia.

K prehľadu strihacích strojov káblov

AEH krimpovanie

Pre veľké firmy na výrobu rozvodných skríň prevezmú naše stroje krimpovanie dutiniek. Ušetríte tak čas pri spracovaní káblov a dosiahnete konštantne vysokú kvalitu.

K prehľadu krimpovacích strojov

Pomôžeme vám pri individuálnej automatizácii pre vašu výrobu rozvodných skríň.

Stav techniky v spracovaní káblov

Základom optimálnej automatizácie vo výrobe káblov pre spínacie skrine je dostupnosť elektronických údajov ako dĺžka káblov, ich popis a koncové spracovanie. Tieto údaje sa zo zoznamu zapojenia konvertujú do rozkazu na rezanie alebo sa priamo generuje cez systém ECAD. Ak nie sú údaje k dispozícii elektronicky, je možné ich väčšinou pohodlne naprogramovať cez softvér stroja.


Prenos dát z ECAD do stroja

Sekvencia automatickej výroby kompletných káblových súprav

› Eliminácia ľudských chýb pri zadávaní
› Zmeny je možné vykonať v jednom systéme s názvom ECAD
› Popis káblov sa vždy zhoduje s defi níciou v schéme

 

Budúcnosť výroby rozvádzačov

Konštrukcia | Obstaranie | Výroba | Uvedenie do prevádzky

 

CONNECTED 4 PRODUCTIVITY je iniciatíva viacerých firiem z odvetvia výroby riadiacich a rozvodných zariadení. Majú rôznu pozíciu vo výrobnom procese a vďaka tomu dokážu ponúkať všestranné riešenia od fázy plánovania až po konečnú výrobu. Na základe iniciatívy spoločnosti WEIDMÜLLER, celosvetového výrobcu komponentov pre elektroniku a elektrickú spojovaciu techniku, konajú spoločnosti WEIDMÜLLER, Thonauer, EPLAN, RITTAL, a SONEPAR na spoločnej báze, aby optimalizovali procesy výroby riadiacich a rozvodných zariadení.

 

 

PRÍSPEVOK SPOLOČNOSTI Thonauer

Keďže káblová konfekcia vo výrobe rozvodných skríň prebieha dnes ešte stále bez strojovej podpory, ukrýva v sebe obrovský potenciál automatizácie. Existujú optimálne riešenia, od poloautomatickej konfekcie pre samostatné zákazky a malé klientske série, až po plne automatickú výrobu veľkých sérií.

Základom pre optimálnu automatizáciu konfekcie káblov pre rozvádzače je dostupnosť údajov v elektronickej forme, ako je dĺžka káblov, popis a spracovanie koncov vodičov. Tieto dáta sa konvertujú na objednávku strihania alebo sa dokonca priamo prostredníctvom ECAD systému generujú ako EPLAN Pro Panel.

Výsledok automatickej konfekcie káblov sú hotové vodiče, ktoré sú narezané na správne dĺžky, popísané atramentovou tlačiarňou a správne zatriedené a spojené pre správne poradie zapojenia. Konce vodičov sú spracované pomocou koncoviek, krimpovacích kontaktov, MIL kontaktov alebo ultrazvukovým kompaktovaním.

V závislosti od použitého riešenia a od druhu výroby je s automatickým spracovaním káblov možná úspora nákladov až do 50 % voči súčasným bežným pracovným postupom. Ale nielen pri spracovaní káblov, ale predovšetkým aj pri zapájaní je možné dosiahnuť masívnu úsporu času a nákladov.

 

Priebeh procesu

Priebežný tok údajov od plánovania až po montáž umožňuje výrobu rozvádzačov orientovanú na požiadavky just-in-time a s opakovateľnými výsledkami. Vďaka úspore času a zníženiu skladových zásob sa dosiahne výrazné zníženie celkových nákladov procesu.

 

Radi odpovieme na vaše otázky osobne po telefóne alebo e-mailom.

T: +421 2 527 33 664

info.bra@thonauer.com

Anrufen E-Mail Top
Schließen

Callback Service

Callback Service
Radi zavoláme späť a poskytneme komplexné poradenstvo!
captcha