• German - Version
 • English - Version
 • Czech - Version
 • Romanian - Version
 • Hungarian - Version
 • Slovakian - Version
 • Filter

   

   

 • V stavbe spínacích skríň

  Zníženie výrobných nákladov a zvýšenie kvality prispôsobením stupňa automatizácie

  Výroba káblov prebieha pri stavbe spínacích skríň aj dnes úplne bez strojových zariadení. vyškolení odborníci manuálne spracovávajú a pletú každý kábel individuálne podľa elektrickej schémy, pričom ručne prispôsobujú jeho dĺžku, izolujú ho, krimpujú, popisujú aj zapájajú. To si vyžaduje veľa času. výroba káblov má však pri stavbe spínacích skríň veľký automatizačný potenciál. K dispozícii sú optimálne riešenia – od poloautomatickej individuálnej výroby a malých sérií až po plnoautomatické výrobné procesy veľkých sérií.

  > Video V stavbe spínacích skríň

  Porovnanie časov

  Konvenčné metódy zapájania spínacích skríň prebiehajú prostredníctvom kliešťov, štítkov, čítania a plánovania. Samozrejme je možné pracovať aj fl exibilne. Ak je k dispozícii dostatok času, je nutné danú skriňu vybaviť, v tomto prípade by bolo na každý kábel potrebných 105 sekúnd. Ak rátame s tým, že v rozsiahlejšej skrini je 500 káblov, potrebuje pracovník 14,6 hodín!

  Náležitou automatizáciou je možné znížiť čas potrebný na jeden kábel na polovicu. Spoločnosť Thonauer vám dodá potrebné riešenia. Podmienkou je, aby nám boli známe dĺžky káblov a bola akceptovaná potlač atramentovou dýzovou tlačiarňou.

  V závislosti od použitia riešenia a druhu výroby je možné ušetriť automatizovanou výrobou až 50 % nákladov oproti dnes bežne používaným pracovným postupom. Ale nielen pri spracovaní káblov, ale aj pri ich zapájaní sa dá ušetriť množstvo času a nákladov.

   

  Stav techniky v spracovaní káblov

  Základom optimálnej automatizácie vo výrobe káblov pre spínacie skrine je dostupnosť elektronických údajov ako dĺžka káblov, ich popis a koncové spracovanie. Tieto údaje sa zo zoznamu zapojenia konvertujú do rozkazu na rezanie alebo sa priamo generuje cez systém ECAD. Ak nie sú údaje k dispozícii elektronicky, je možné ich väčšinou pohodlne naprogramovať cez softvér stroja.


  Prenos dát z ECAD do stroja

   

  Sekvencia automatickej výroby kompletných káblových súprav

  › Eliminácia ľudských chýb pri zadávaní
  › Zmeny je možné vykonať v jednom systéme s názvom ECAD
  › Popis káblov sa vždy zhoduje s defi níciou v schéme

   

   

Produktový katalóg
Anrufen E-Mail Top
Schließen

Callback Service

Callback Service
Radi zavoláme späť a poskytneme komplexné poradenstvo!