• German - Version
  • English - Version
  • Czech - Version
  • Romanian - Version
  • Hungarian - Version
  • Slovakian - Version

Služby zákazníkom

Služby pre zákazníkov majú pre firmu Komax Slovakia zásadný význam. Naši zákazníci sú z veľkej časti aktívni ako dodávatelia a subdodávatelia v automobilom priemysle, kde je bežná štvorsmenná prevádzka a záväzné dodávky  just-in-time. V súčasnosti sa staráme o tisícku  automatov na spracovanie káblov, často preventívne na základe dlhodobých zmlúv o údržbe a v piatich krajinách zabezpečujeme  krátke časy odozvy na zákaznícke požiadavky. Vďaka komplexnej znalosti všetkých nami dodávaných strojov a ich možných variantov vybavenia, ako aj mnohoročným skúsenostiam a vysokej úrovni vzdelania našich pracovníkov je náš servis zákazníkmi často vyžadovaný a je vysoko účinný.

Celá činnosť  začína prebratím našich automatov od dodávateľa, zahŕňa inštaláciu a uvedenie do prevádzky a následne školenie personálu obsluhy a údržby. Okrem vysokej kvality a hospodárnosti dodávaných zariadení je samozrejmosťou, že robíme všetko preto, aby prevádzkovateľ zariadenia bol sám v budúcnosti schopný v čo najvyššej možnej miere rozpoznať a odstrániť prípadné poruchy. Obzvlášť blízke kontakty udržiavame s pracovníkmi zodpovednými za výrobu a údržbu, snažíme sa držať krok s najnovším vývojom v oblasti, aby sme mohli naším zákazníkom okamžite ponúknuť z toho prameniace výhody.

 

Kontakt služby zákazníkom 
info.bra@komaxgroup.com
+421 2 527 33 664

 

 

 

 

Anrufen E-Mail Top
Schließen

Callback Service

Callback Service
Radi zavoláme späť a poskytneme komplexné poradenstvo!