• German - Version
 • English - Version
 • Czech - Version
 • Romanian - Version
 • Hungarian - Version
 • Slovakian - Version

Declaraţia de confidenţialitate

Informații privind protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 13 și 14 din Regulament general privind protecția datelor

 

Informaţii cu privire la aspectele legale

Responsabilul

Komax Romania Trading SRL
Magda Cuciurean
Str. Preciziei nr. 1C
062202 Bucuresti, Sector 6.
Tel. +40 21 335 5654; +40 21 335 1287
Fax +40 21 336 9534
info.buc@thonauer.com  

Nu a fost desemnat un responsabil cu protecția datelor deoarece acest lucru nu este impus prin lege.

 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Decontarea tranzacțiilor și contabilitatea, marketingul/ publicitatea pentru mărfuri și/sau servicii ale întreprindere în ansamblul ei.

 

Marketingul și publicitatea (la modul general): interesul legitim

Interesul legitim reprezintă interesul companiei în inițierea de contacte comerciale și intensificarea relațiilor comerciale cu clienții existenți și potențiali.

Buletinele informative, după consimțământul (procedura dublei opțiuni) persoanelor interesate, cu posibilitatea de a renunța în orice moment.

Utilizarea fotografiilor făcute în cadrul evenimentelor pe platformele de comunicare socială, în buletinele informative sau pe pagina de pornire a unui site, ca articol pe blog, după exprimarea consimțământului. 

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe baza prevederilor legale ale articolul 6 aliniatul 1 litera a (consimțământul), litera b (necesară pentru derularea contractului), litera c (obligații legale) precum și litera d (interesele legitime ale persoanei responsabile) din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

 

Categoriile de destinatari

Categoriile de destinatari variază în funcţie de tipul activității de prelucrare a datelor.
Pe această pagină se face distincție între următoarele categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal:

Prelucrarea datelor

Băncile (efectuarea plăților),
consultanții fiscali (contabilitate),
instanţele judecătorești, autorităţile administrative, alte autorități, Oficiul austriac pentru statistică, societățile de asigurări (de ex. societățile de asigurare de răspundere civilă) 

Furnizorii și prestatorii de servicii IT
Agenție de publicitate (marketing)
Clienții, părțile interesate

La modul general, pe această pagină nu are loc nicio colectare a datelor referitoare la serviciile de consultanță individuală.

 

Activitatea de prelucrare și scopul prelucrării

Prelucrarea cererilor de ofertă şi comenzilor, inclusiv facturarea, marketingul și publicitatea în scopuri proprii.

 

Sunt prelucrate următoarele categorii de date

Datele de contact: Data de naștere, prenumele și numele, numărul de telefon, adresa e-mail, adresa poștală

Datele de bază: de ex. datele companiei, cum ar fi CIF-ul, datele asupra contului bancar, conținutul comenzii (de ex. ofertă, cerere, creanțe, data de facturare și data scadenței, datele asupra performanțelor, etc.), codul de identificare alocat de către organizație (numărul de ordine sau denumirea prescurtată)

Datele de bază și datele de contact (ale persoanelor/societăților în cauză)

Datele de bază şi datele de contact (ale unor terţe părţi implicate, de ex. beneficiarul, societatea de asigurare, furnizori, consultanți fiscali, părțile contractuale,...).

Date referitoare la serviciul comandat (conținutul serviciului, datele de derulare).

Datele pentru facturarea bunurilor sau serviciilor noastre, precum și datele necesare evidenței contabile.

 

Originea datelor

Informații furnizate în nume propriu prin solicitările din partea clienților, înregistrarea pentru buletinele informative, etc.

Comunicări din partea beneficiarului intermediarului

Datele disponibile în mod public (registrul comerțului, datele de contact de pe pagina de start a site-ului sau directoare publice cum ar fi cărțile telefonice, etc.) pentru crearea unei baze de date de marketing, în scopuri proprii, în prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul recomandărilor date de clienții existenți.

 

Tipul de informații furnizate conform articolului 14 din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

Furnizarea de informații în sensul prevederilor articolului 14 din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) se face în cadrul primei utilizări a datelor, dar nu mai târziu de o lună după colectarea lor (nu este stipulată divulgarea datelor către terți); nota privitoare la informațiile referitoare la protecția datelor cu caracter personal este conținută în semnătura e-mail-ului, astfel încât terții primesc informațiile la prima luare de contact.

 

Transmiterea către destinatarii din terțe țări

Activităţile de prelucrare a datelor, activităţile de marketing şi orice utilizare a fotografiilor, nu sunt transmise, de obicei destinatarilor din terțe țări.
În cazul în care după consimțământul persoanelor vizate sunt publicate pe site-ul web sau pe rețelele sociale fotografii, atragem atenția asupra faptului că ele sunt accesibile unui cerc necunoscut de destinatari.

Datele din activitățile de prelucrare a e-mail-urilor de marketing/buletinelor informative sunt transmise către un agent procesator mandatat de către operatorul economic, din afara zonei UE, aceasta servind stocării digitale a datelor cu caracter personal și prelucrării expedierii de e-mail-uri precum și analizei comportamentului de reacție. Transmiterea are loc pe baza unui acord încheiat pe cale electronică pentru prelucrarea comenzilor.

Mai multe informaţii în acest sens găsiți în secțiunea „Buletinul informativ” de mai jos.

 

Durata de stocare și termenul de ștergere

Datele de marketing: Datele de marketing sunt păstrate pentru o perioadă de până la 5 ani de la ultima luare de contact.

Obligația juridică/legală de păstrare sau obligațiile contractuale de ex. față de clienți decurgând din garanție sau daune-interese sau față de partenerii contractuali constituie o bază pentru stocarea în continuare a informațiilor personale. (Articolul 6 aliniatul 1 litera c din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) – Legalitatea prelucrării datelor: obligația juridică/legală)

Datele pot fi stocate doar într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate doar atâta timp cât este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate; datele cu caracter personal pot fi stocate pe o perioadă mai lungă, cu condiția ca datele cu caracter personal să facă obiectul executării măsurilor tehnice și organizatorice necesare în temeiul prezentului regulament pentru protecția drepturilor și libertăților persoanei vizate, exclusiv în scopuri de arhivare sau în scopuri științifice și istorice sau în scopuri statistice, în conformitate cu prevederile articolului 89 alineatul 1 din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) („limită de stocare”); (a se vedea articolul 5 alineatul 1 litera e din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)).

 

Drepturile persoanelor vizate

Aceste drepturi servesc transparenței prelucrării datelor cu caracter personal. Persoana vizată ar trebui să fie în măsură să se informeze și ar trebui să știe, de asemenea, cine, cum, în ce mod și de ce se face prelucrarea datelor.

 

Informații, ștergerea sau blocarea

În orice moment aveți dreptul de a obține informații gratuite cu privire la datele dvs. personale stocate, la proveniența și destinatarul acestora și la scopul prelucrării datelor precum și următoarele drepturi referitoare la:

 • Informare
 • Rectificare
 • Ștergere
 • Limitarea prelucrării
 • Dreptul de opoziţie față de prelucrare (doar în cazul existenței unui interes legitim)
 • Dreptul la portabilitatea datelor (doar în cadrul relațiilor contractuale sau a consimțământului)
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
 • Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul să vă revocați consimțământul în orice moment (marketing în scopuri proprii); revocarea nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

 

Puteți exercita toate drepturile printr-un e-mail trimis la adresa info.buc@thonauer.com sau prin contact personal (de ex., prin telefon) sau printr-o notificare transmisă pe cale poștală precum și prin intermediul formularului de contact de pe site.

În acest sens, trebuie să vă identificați și să contribuiți la identificare, pentru a vă asigura că, la exercitarea dreptului respectiv, răspunsul îi este adresat persoanei vizate.

 

Informații suplimentare privind protecția datelor

Operatorii acestor site-uri să ia în serios protecția datelor dvs. cu caracter personal. Tratam datele dvs. cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor (GDPR). Acest lucru necesită fie o permisiune legală, fie consimțământul dvs. Permisiunea legală există în special pentru datele privind portofoliul și utilizarea. Dacă nu vom obţine consimţământul dvs. pentru utilizarea ulterioară a datelor, vă vom informa în detaliu asupra modului în care vor fi utilizate datele dvs. Utilizarea site-ului nostru este de obicei posibilă fără a furniza informații cu caracter personal.

 

Modificarea declarației de confidențialitate

În măsura în care se va dovedi că este necesară o modificare a declarației de confidenţialitate, vom actualiza în mod corespunzător acest site.

 

Cookies

Site-ul nostru folosește așa-numitele module cookie. Acestea sunt mici fișiere text care sunt stocate pe dispozitivul dvs. final utilizând browserul. Ele nu cauzează nici un rău și servesc pentru a face serviciile noastre ușor de utilizat.

Unele module cookie rămân stocate pe dispozitiv până când le ștergeți. Ele ne permit să recunoaștem browser-ul dvs. la următoarea vizită.

Browser-ul dvs. vă permite să împiedicați, în totalitate sau după caz, utilizarea de module de tip cookie. Pentru a vă informa asupra acestui aspect, vă rugăm să consultați manualul de utilizare pentru browser-ul dvs. Blocarea cookie-urilor poate limita funcția site-urilor noastre și a altor site-uri pe care le vizitați.

Puteți preveni permanent stocarea cookie-urilor în browser-ul dvs. descărcând și instalând plugin-ul a cărui link este indicat mai jos. Informații suplimentare asupra acestui aspect găsiți aici Informaţii.

Puteți preveni, de asemenea, utilizarea cookie-urilor de către terți ofertanți împotriva dvs. prin declararea opțiunii dvs. de dezactivare pe pagina de dezactivare a Network Advertising Initiative în conformitate cu instrucțiunile existente acolo. Informații suplimentare asupra acestui aspect găsiți aici  Informaţii.

 

Fişiere jurnal de server (acces statistici)

Furnizorul paginilor colectează şi stochează în mod automat informaţii la fiecare utilizare a acestui site web în așa-numitele fişierele jurnal de server, pe care browser-ul ni le transmite în mod automat.
Acestea sunt de exemplu adresa IP, tipul de browser/ versiunea browser-ului, sistemul de operare utilizat, pagina de unde ați vizitat pagina noastră, numele gazdei calculatorului de acces, ora solicitării serverului. Aceste date nu sunt alocate anumitor persoane şi nu permit identificarea utilizatorilor noştri. Nu se face o corelare a acestor date cu alte surse de date. Datele acestea vor fi utilizate doar în scopuri statistice. Ne rezervăm dreptul de a verifica ulterior aceste date, dacă constatăm existența unor indicii concrete asupra unei utilizări ilegale.

 

Interacțiunile în/cu/prin intermediul site-ului nostru

În măsura în care pe paginile noastre se colectează date cu caracter personal (de exemplu: numele, adresa sau adresele de e-mail), acest lucru se realizează, întotdeauna, în mod voluntar. Vom folosi informaţiile furnizate de dvs. în scopul pentru care le-am colectat.
De fiecare dată vom șterge datele dvs., în măsura în care acest lucru este permis sau cerut de lege sau stocarea acestora pentru utilizarea site-ului nostru și serviciilor noastre nu mai este necesară, sau atunci când doriți ștergerea lor.

Aceste date nu sunt transmise către terţi fără a exista consimțământul dvs. expres.
Atragem atenția asupra faptului că transferul de date pe internet (de ex., comunicarea prin e-mail) poate prezenta lacune de securitate. Este imposibilă o protecție completă a datelor împotriva accesului neautorizat de către terți.

 

Buletinul informativ, formularul de contact, serviciul de contactare telefonică ulterioară

Prin înregistrarea pentru primirea buletinului informativ, sau trimiterea formularului de cerere, sau utilizarea serviciului de contactare telefonică ulterioară se dă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, firma, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, de către firma Thonauer Automatic s.r.l., Str. Preciziei nr. 1C, Sector 6, 062202 Bucuresti în scopul contactării și transmiterii informațiilor despre întreprindere. Datele sunt colectate în sistemul de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) al firmei Komax AG din Elveția și trimise agenției de publicitate mandatate în scopul expedierii. Este disponibilă decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție valabilă pentru Elveția. Datele vor fi stocate până la revocare, dar nu mai târziu de 5 ani de la ultima luare de contact. Vă puteți revoca oricând consimțământul pentru stocarea datelor. Acest lucru poate fi anulat în orice moment printr-un link din cadrul fiecărei transmiteri de informații sau prin corespondența directă. Vă rugăm să trimiteți anularea la următoarea adresă de e-mail: info.buc@thonauer.com. Vom șterge imediat datele dvs. în legătură cu expedierea buletinului informativ.

 

Buletin informativ

Prin intermediul site-ului nostru, aveți posibilitatea să vă abonați la buletinul nostru informativ. Pentru aceasta avem nevoie de adresa dvs. de e-mail și de declarația dvs. că sunteți de acord cu abonamentul la buletinul informativ.

Pentru a vă oferi informații specifice, colectăm și procesăm informații furnizate în mod voluntar cu privire la numele companiei, adresa și domeniile de interes.

Utilizăm aceste date exclusiv pentru furnizarea informațiilor solicitate – acestea sunt transmise pentru procesarea livrărilor către firma împuternicită de către operatorul economic Lighthouse Werbeagentur (Angelika Thonauer, Ludwig Höfler-Gasse 48, 2340 Mödling).  Am încheiat un contract corespunzător de prelucrare a datelor cu acest furnizor.

Consimțământul dvs. pentru stocarea datelor, adresa de e-mail și utilizarea lor pentru trimiterea buletinului informativ pot fi revocate în orice moment. Acest lucru poate fi anulat în orice moment printr-un link din cadrul fiecărei transmiteri de informații sau prin corespondența directă. Vă rugăm să trimiteți anularea la următoarea adresă de e-mail: info.buc@thonauer.com. Vom șterge imediat datele dvs. în legătură cu expedierea buletinului informativ

Pentru trimiterea serviciilor de informații folosim furnizorul MailChimp ( o marcă a Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA) din USA. Firma Mail Chimp este înregistrată la Privacy Shield și este obligată să respecte regulile de protecție a datelor cu caracter personal ale UE.

În ceea ce privește tratarea datelor dvs. de către MailChimp facem trimitere la Declarația de protecție a datelor a firmei MailChimp. MailChimp va folosi datele dvs. doar pentru trimiterea buletinului informativ și evaluarea acestei livrări în numele nostru. În continuare, MailChimp va folosi informaţiile numai pentru a-și îmbunătăţi serviciile proprii. MailChimp nu va utiliza datele pentru a vă scrie direct și nici nu va transmite informațiile către terţe părţi.

Datele utilizate de MailChimp conţin un „semnalizator web” care trimite către MailChimp deschiderea buletinului informativ și/sau acționarea de către dvs. a unui link conţinut în acesta. Prin aceasta, se transmit către MailChimp, informații despre browser-ul, locația și adresa dvs. IP. Aceste informații sunt utilizate pentru a ne optimiza răspunsul în raport cu dvs.

 

Criptarea SSL

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea conținutului confidențial, cum ar fi solicitările pe care ni le trimiteți, în calitatea noastră de operator de site, acest site utilizează criptarea SSL. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin schimbarea liniei de adrese a browser-ului din „http: //” în „https: //” și prin simbolul de blocare în linia browser-ului.
Dacă criptarea SSL este activată, datele trimise de dvs. nu pot fi citite de terți.

 

Plugin-urile pentru platformele de comunicare socială

Plugin-urile pentru platformele de comunicare socială fac de obicei, ca fiecare vizitator al unei pagini să fie înregistrat imediat de aceste servicii cu adresa lui IP și, dacă este necesar, este înregistrat în continuare comportamentul browser-ului acestuia. Aceasta se poate întâmpla chiar dacă nu apăsaţi butonul.

 

YouTube

Pentru integrarea videoclipurilor, site-ul nostru utilizează furnizorul YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, reprezentat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. De obicei, atunci când accesați o pagină cu videoclipuri încorporate, adresa dvs. IP va fi trimisă către YouTube, iar modulele cookie vor fi instalate pe calculatorul dvs. Cu toate acestea, ne-am asociat videoclipurile noastre de pe YouTube cu modul extins de protecția datelor cu caracter personal (în acest caz, YouTube ia totuși legătura cu serviciul DoubleClick de la Google, dar, în acest caz, conform declarației de confidențialitate a Google, datele cu caracter personal nu sunt utilizate). Ca urmare, YouTube nu stochează nicio informație despre vizitatori decât dacă vizionează videoclipul. Dacă faceți clic pe videoclip, adresa dvs. IP va fi trimisă către YouTube, iar YouTube va ști că ați vizionat videoclipul. Dacă sunteți conectat la YouTube, aceste informații vor fi asociate și cu contul dvs. de utilizator (puteți evita acest lucru prin deconectarea de pe YouTube înainte de a accesa videoclipul).

Nu avem cunoștință de posibila colectare și utilizare a datelor dvs. de către YouTube și nu avem nicio influență asupra acesteia. Pentru mai multe informații, consultați Declarația de confidențialitate a YouTube la link-ul https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=de. În plus, în legătură cu abordarea generală și dezactivarea modulelor cookies, facem trimitere la prezentarea generală din această declarație de protecție a datelor.

 

Integrarea serviciilor şi conţinutului terțelor părți

Este posibil ca, în această ofertă online, să fie inclus conținutul provenind de la terțe părți, cum ar fi videoclipuri de pe YouTube, hărți de la Google Maps, fluxuri RSS sau grafică de pe alte site-uri web. Aceasta presupune întotdeauna că furnizorii acestui conținut (denumiți în continuare „furnizori de terță parte”) identifică adresa IP a utilizatorilor. Deoarece fără adresa IP, nu se poate transmite conținutul către browser-ul fiecărui utilizator. Prin urmare, adresa IP este necesară pentru prezentarea acestui conținut. Ne străduim să folosim doar acel conținut pentru care fiecare furnizor folosește adresa IP doar în scopul transmiterii conținutului. Cu toate acestea, nu avem niciun control asupra faptului că furnizorul de terță parte stochează sau nu adresa de IP, de exemplu, în scopuri statistice. În măsura în care cunoaștem acest lucru, ne informăm utilizatorii, de exemplu asupra anonimizării adresei IP, dacă acest lucru ne este posibil din punct de vedere tehnic.

Prin urmare, nu vom transmite datele dvs. de către terți, în măsura în care acest lucru nu este necesar pentru utilizarea acestui site sau îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale (transmiterea către furnizori, servicii de plată sau furnizori suplimentari inserați în această pagină) sau dacă ni se cere în mod legal de către stat sau de o autoritate să prezentăm datele dvs.

 

Transmiterea în străinătate, în special în USA

Pentru diferite funcții, site-ul nostru web utilizează furnizori externi din afara UE. Acest lucru poate determina, în special prin modulele cookie, scripturile Java active şi alte tehnici, o prelucrare și stocare a datelor dvs. în afara UE. Cu toate acestea, nu vom transmite datele dvs. unei terțe țări, cu excepția cazului în care Comisia Europeană a stabilit o protecție a datelor comparabilă cu cea din UE sau dacă v-ați exprimat consimțământul sau dacă am convenit cu furnizorul de servicii clauzele contractuale standard pentru a vă proteja datele. Pentru Statele Unite, prin acordul de confidențialitate Privacy Shield,

a se vedea https://www.privacyshield.gov/welcome

a fost stabilită, în anumite condiții, o protecție suficientă a datelor. Pentru mai multe informații asupra drepturilor dvs. în cazul fiecăreia dintre următoarele transferuri de date către USA, consultați

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf

 

Alte integrări ale serviciilor şi conţinutul de date al terțelor părți


Declarația de protecţie a datelor a Google Analytics

Site-ul nostru utilizează funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics, precum și Google Remarketing, care constituie servicii ale Google Inc. (1600 Amphitheheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).

În timpul vizitării de către dumneavoastră a site-ului nostru, sunt înregistrate, între altele, următoarele date:

 • Paginile apelate
 • Comportamentul dumneavoastră pe pagini (de exemplu, clicurile, defilarea prin pagini și durata de ședere)
 • Locația dumneavoastră aproximativă (țara și orașul)
 • Adresa dumneavoastră IP (în formă prescurtată, astfel încât să nu poată fi făcută o atribuire univocă)
 • Informații tehnice cum ar fi browser-ul, furnizorul de servicii internet, dispozitivul terminal și rezoluția ecranului.
 • Sursa vizitei dumneavoastră (adică, prin intermediul cărui site, respectiv instrument publicitar ați ajuns pe site-ul nostru)

Google Analytics stochează module cookie pe browser-ul dumneavoastră pe durata a doi ani de la ultima vizită a dumneavoastră pe site-ul nostru. Aceste module cookie conțin un identificator de utilizator generat aleatoriu prin intermediul căruia puteți fi recunoscut în cazul viitoarelor vizite pe site-ul web.

Datele consemnate sunt stocate împreună cu identificatorul de utilizator generat aleatoriu, ceea ce permite interpretarea profilului pseudonimizat al utilizatorului. Aceste date legate de utilizator vor fi șterse automat după 14 luni. Restul datelor rămân stocate pe perioadă nedeterminată în formă agregată.

Google Analytics utilizează așa-numitele „module cookie”, fișiere text care sunt stocate pe calculatorul dvs. și care permit o analiză a utilizării site-ului de către dvs. Informațiile generate de modulele cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui site (inclusiv adresa IP) sunt transmise unui server Google din SUA și sunt stocate acolo. Adresa dvs. IP va fi determinată, dar va fi pseudonimizată imediat. Ca urmare, este posibilă doar o localizare aproximativă. Adresa IP furnizat de Google Analytics ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi combinată cu alte date de la Google.

Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului, pentru a elabora rapoarte privind activitatea site-ului și pentru a presta alte servicii asociate cu utilizarea site-urilor și internetului. Google poate transmite eventual aceste informații către terți, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terții procesează aceste date din însărcinarea firmei Google. În nici un caz, Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google. Puteți împiedeca instalarea de module cookie făcând setările corespunzătoare în browser-ul dvs. Cu toate acestea, menționăm faptul că, într-un astfel de caz, s-ar putea să nu mai fiți în măsură să utilizați toate caracteristicile acestui site.

Pentru ofertele de pe acest site am implementat publicitatea grafică Google AdWords. Aceasta înseamnă că publicitatea noastră poate apărea pe site-urile terților, inclusiv pe Google. Pe baza publicității grafice am activat funcția de Remarketing Google Analytics.

Prin utilizarea combinată a modulelor cookie de la primii ofertanți (de ex. modulele cookie Google Analytics) și modulele cookie ale terților ofertanți (de ex. modulele cookie dublu clic), anunțurile noastre pot fi direcționate, optimizate și lansate pe baza vizitelor anterioare ale vizitatorilor site-ului.

Prin intermediul sistemului de gestionare a preferințelor anunțurilor, vizitatorii acestui site pot dezactiva publicitatea grafică a Google Analytics și pot personaliza anunțurile din rețeaua Google Display. Puteți utiliza, de asemenea,  programul de completare al browser-ului pentru a dezactiva Google Analytics.

Puteți găsi mai multe informații despre condițiile de utilizare și de confidențialitate la adresa policies.google.com

 

Contestarea colectării datelor

Puteți împiedica colectarea de către Google Analytics a datelor generate de modulele cookie și care sunt legate de utilizarea de către dvs. a site-ului web prin descărcarea și instalarea insertului de browser pentru dezactivare disponibil la următorul link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Pentru mai multe informații despre modul de gestionare a datelor despre utilizatori în Google Analytics, consultați Declarația de confidențialitate a Google: support.google.com/analytics/answer/6004245

Prin folosirea acestui site vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor despre dvs. de către Google, în modul descris și în scopul menționat mai sus. Colectarea și stocarea datelor pot fi contramandate în orice moment cu efect pentru viitor. Având în vedere dezbaterea cu privire la utilizarea de instrumente analitice cu adrese IP complete, am dori să subliniem faptul că acest site folosește Google Analytics cu extensia „_anonymizeIp ()” și, prin urmare, adresele IP sunt prelucrate doar prescurtate pentru a exclude o referință personală directă.

Am încheiat cu furnizorul un contract corespunzător cu privire la prelucrarea datelor de contract.

Relația cu furnizorul de analiză web se bazează pe o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție a Comisiei Europene („Privacy Shield”).

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf

Dacă doriți să aflați mai multe despre politica de confidențialitate a Google, vă rugăm să utilizați următorul link: https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=de

Prelucrarea datelor se bazează pe dispozițiile legale ale § 96 (3) din Legea austriacă privitoare la telecomunicații și ale articolului 6 (1) (a) (consimțământul) și/sau (interesul legitim) al Regulamentului general privind protecția datelor.

Dorința noastră în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (interes legitim) este îmbunătățirea ofertei noastre și a prezenței noastre web. Deoarece protejarea confidențialității utilizatorilor noștri este importantă pentru noi, datele despre utilizatori sunt pseudonimizate [pseudonimizarea este recomandată în temeiul legal „interes legitim”, acest lucru trebuie clarificat cu serviciul de analiză web].

 

Utilizarea instrumentului Conversion Tracking a Google AdWords

Utilizăm programul de publicitate online Google AdWords și în cadrul acestuia instrumentul Conversion Tracking (urmărirea conversiei pentru valorificarea acțiunii de vizitare a unui site). Instrumentul Conversion Tracking al Google este un serviciu de analiză furnizat de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

Când faceți clic pe un anunț difuzat de Google, un modul cookie pentru urmărirea conversiilor va fi stocat pe calculatorul dvs. Aceste module cookie își pierd valabilitatea după 30 de zile, nu conțin date cu caracter personal și, prin urmare, nu sunt utilizate pentru identificarea personală.

În cazul în care vizitați anumite pagini web pe site-ul nostru web și modulul cookie nu a expirat încă, Google și noi ne putem da seama că ați făcut clic pe anunț și ați fost redirecționați către această pagină.

Fiecare client Google AdWords primește un modul cookie diferit. Datorită acestui fapt nu există nici o modalitate prin care modulele cookie să poată fi urmărite prin intermediul site-urilor web ale clienților AdWords.

Informațiile colectate folosind modulul cookie de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor. Prin aceasta clienții află numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către o pagină prevăzută cu etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, ele nu primesc informații care să permită identificarea personală a utilizatorilor.

Dacă nu doriți să participați la urmărire, puteți să vă exprimați refuzul de utilizare prevenind utilizarea modulelor cookie prin efectuarea setărilor corespunzătoare pe browser-ul dvs. (opțiunea de dezactivare). Nu veți fi inclus în statisticile de urmărire a conversiilor.

Pentru mai multe informații și declarația de protecție a datelor companiei Google, consultați:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ro ; https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=ro

 

Utilizând funcția de remarketing sau „grupuri țintă similare” a Google Inc.

Am pus pe site-ul nostru funcția de remarketing sau "grupuri țintă similare” a Google Inc. („Google”). Folosind această funcție, împreună cu Google, ne putem adresa vizitatorilor noștri pe acest site prin publicitate la obiect, prin afișarea de anunțuri publicitare personalizate, bazate pe categorii de interes, atunci când aceștia vizitează alte site-uri din rețeaua de afișare a Google.

Pentru a face analiza de utilizare a site-ului, care constituie baza pentru crearea de publicitate bazată pe interese, Google introduce așa-numitele module cookie. Pentru aceasta, Google stochează un mic fișier cu o succesiune de numere pe browser-ele vizitatorilor site-ului. Acest număr înregistrează numărul de vizite pe site și date anonime privind utilizarea site-ului web. Nu se produce o stocare a datelor cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului. Dacă vizitați un alt site web din rețeaua de afișare Google, veți vedea anunțuri care ar putea conține, cu o mare probabilitate, domenii de produse și informații afișate anterior.

Puteți dezactiva definitiv utilizarea cookie-urilor de către Google urmând link-ul de mai jos și descărcând și instalând plugin-ul pus la dispoziție acolo: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Alternativ, puteți dezactiva utilizarea modulelor cookie de către terți prin apelarea paginii de dezactivare a inițiativei de reclamă în rețea (Network Advertising Initiative) http://www.networkadvertising.org/choices/ și punerea în aplicare a informațiilor suplimentare menționate în aceasta pentru a renunța.

Pentru mai multe informații despre Google Remarketing și declarația de protecție a datelor companiei Google, consultați: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ro

Anrufen E-Mail Top
Schließen

Callback Service

Vă sunăm noi
Vă vom contacta pentru a discuta in detaliu cerinta dumneavoastră!
captcha