• German - Version
 • English - Version
 • Czech - Version
 • Romanian - Version
 • Hungarian - Version
 • Slovakian - Version
 • Filter

   

   

 • Kabelbearbeitung

 • EMV

 • Verbindungstechnik

 • Kabelbearbeitung

 • Crimptechnik

 • Prüftechnik

 • Schrumpfen

 • Kabelbearbeitung

 • Wickeltechnik

Výrobu skříňových rozvaděčů

Snížení nákladů na výrobu a zvýšení kvality na základě  odpovídajícího stupně automatizace

Kabely pro výrobu skříňových rozvaděčů se i dnes většinou ještě vyrábějí zcela bez podpory strojních zařízení. kvalifi kovaní pracovníci zpracovávají a ručně spojují dráty podle elektrických schémat a kabely se jednotlivě a manuálně řežou, odizolovávají, krimpují, označují a spojují na požadovanou délku. tento proces je časově velmi náročný. výroba kabelů pro skříňové rozvaděče však v sobě skrývá obrovský potenciál pro automatizaci. existují optimální řešení od poloautomatické výroby kusových zakázek a malých sérií až po plně automatickou výrobu velkých sérií.

> Video Výrobu skříňových rozvaděčů

Porovnání časového průběhu

Běžná metoda spojování kabelů ve skříňovém rozvaděči spočívá v použití kleští, štítků a čtení schémat. Je to samozřejmě  možnost fl exibilního způsobu práce. Pokud máte dost času, můžete osadit jakýkoliv rozvaděč, v tomto případě byste potřebovali 105 sekund na každý vodič. Když spočítáme, že pro příslušný skříňový rozvaděč je zapotřebí 500 drátů, vyjde nám 14,6 hodin práce!

 

S příslušnou automatizací lze snížit čas potřebný ke zpracování jednoho drátu na polovinu. Společnost Thonauer dodává potřebná řešení. předpokladem je znalost délky drátů a souhlas s potiskem kabelů inkoustovou tiskárnou.

V závislosti na příslušném řešení a způsobu výroby je automatizovaným zpracováním kabelů možné docílit úspory nákladů ve výši až 50 % oproti současným běžným postupům. Nejen však při zpracování kabelů, nýbrž především také při jejich spojování lze výrazně ušetřit čas i náklady.

 

 

Thonauer nabízí automatizační řešení pro všechny velikosti a počty kusů

 

Individuální řešení

Většinu našich automatizačních řešení lze optimálně použít jak při zpracování kusových zakázek, tak i pro sériovou výrobu skříňových rozvaděčů.

 

Výsledek

Výsledkem automatické výroby jsou hotové kabely, které jsou seříznuty na správnou velikost, příslušným způsobem upraveny a označeny pomocí inkoustové tiskárny. Konce kabelů jsou opatřeny dutinkami, krimpovacími kontakty, krimpy MIL nebo jsou svařeny ultrazvukem. Individuální označení splňuje nejen označovací povinnost, ale také výrazně usnadňuje spojování jednotlivých pramenů ve skříňovém rozvaděči.

 


 

Pro malé výrobce skříňových rozvaděčů


Prvním krokem automatizace je strojové stříhání, odizolování a krimpování. Je zde také možné již automatizovat i proces  označování.

 

Stříhání / odizolování / potisk

Komax Kappa rodina
pro stříhání a odizolování. Inkoustová tiskárna potiskne kabely ve stejném pracovním kroku.

 

Koncové dutinky

Zoller + Fröhlich
Je možné připravit a zpracovat až pět různých koncových dutinek zároveň. 

 

Kabelová koncovka

 
Stolní lis WDT
Stolní lis WDT dokáže krimpovat všechny možné kabelové koncovky.

 


 

Pro středně velké výrobce skříňových rozvaděčů


Vyšší počty vyráběných kusů vyžadují více zaměstnanců nebo vyšší stupeň automatizace. Protože je první možnost často z hlediska vyšších nákladů vyloučena, nabízí Thonauer vhodná zařízení k výraznému zvýšení produkce při přehledných  investicích.

 

Stříhání / odizolování / potisk / krimpování dutinek

Zařízení Komax Alpha 355S automatizuje stříhání, odizolování, krimpování a potisk v rámci jedné pracovní operace. Na vyžádání je možné zahrnout speciální procesy jako kompaktování (zhutňování) a cínování kabelů.

Komax Alpha 355S

 

Stříhání / odizolování / potisk / krimpování dutinek

Výměna drátu bez nutnosti seřízení stroje

Zařízení Zeta 630 může současně zpracovávat až 36 drátů a krimpovat až pět různých dutinek. Proces zpracování je díky sdružování nařezaných kabelů téměř bezchybný. Kabely jsou upraveny podle daného způsobu zpracování.

Komax Zeta 630


 

Pro velké hráče v oblasti výroby skříňových rozvaděčů

 

Nejvyššího stupně automatizace lze dosáhnout s automatem
Komax Omega 740 / 750. Až osm pracovních stanic může
zpracovat současně i 36 různých drátů v rozsahu průřezů
mezi 0,13 až 6 mm². Na závěr stroj samostatně připojí
řadové svorkovnice.

 

Kompaktované prameny nebo prameny osazené dutinkami jsou v  blokovém podavači automaticky zapojeny do řadové svorkovnice.

 

> Máte-li zájem o efektivní a konkurenceschopnou výrobu skříňových rozvaděčů, zavolejte na číslo +420 5 4524 3454 nebo nám pošlete e-mail na adresu info.brn@thonauer.com.

Aktuální stav techniky v oblasti zpracování kabelů

Základem optimální automatizace při výrobě kabelů pro skříňové rozvaděče je dostupnost elektronických údajů, např. délky kabelů, označení a zpracování koncovek. Tyto údaje jsou konvertovány ze schématu zapojení do řezacího automatu nebo jsou dokonce přímo vygenerovány systémem ECAD. Pokud nejsou tyto údaje k dispozici v elektronické podobě, lze je většinou pohodlně naprogramovat pomocí softwaru strojního zařízení.


Přenos dat ze systému ECAD do automatu

 

Sekvence automatické výroby kompletních kabelových svazků

› Vyloučení chyb lidského faktoru při zadávání údajů
› Změny lze provádět pouze v rámci jediného systému, a to systému ECAD
› Označení drátů se vždy shoduje s defi nicí uvedenou ve schématu

 

 

Budoucnost výroby rozváděcích systémů

Engineering | Nákup | Výroba | Uvedení do provozu

 

CONNECTED 4 PRODUCTIVITY je iniciativa různých společností působících v oblasti výroby řídicích a rozváděcích systémů. Tyto společnosti mají v rámci procesu vzniku výrobků v této oblasti různé pozice a jsou tedy s to nabídnout univerzální řešení od plánování až po výrobu. Z iniciativy společnosti WEIDMÜLLER, celosvětového výrobce komponent pro elektroniku a elektrickou spojovací techniku, zde na společném základě působí společnosti WEIDMÜLLER, Thonauer, EPLAN, RITTAL a SONEPAR, které společně usilují o optimalizaci procesů při výrobě řídicích a rozváděcích systémů.

 

 

PŘÍSPĚVEK SPOLEČNOSTI Thonauer

Protože konfekce kabelů při výrobě skříňových rozvaděčů probíhá stále ještě z největší části bez podpory strojů, skrývá se v ní obrovský automatizační potenciál. Existují optimální řešení, od poloautomatické konfekce pro zakázkovou výrobu a malé série až po plně automatickou výrobu velkých sérií.

Základem pro optimální automatizaci v kabelové konfekci pro skříňové rozvaděče je existence elektronických dat, jako je délka kabelů, popisování a koncové zpracování. Seznam zapojení tato data konvertuje do stříhací zakázky, případně se data dokonce přímo vygenerují přes systém ECAD, jako například EPLAN Pro Panel.

Výsledkem automatické konfekce kabelů jsou vodiče připravené k montáži, které jsou nastříhané na správnou délku, popsané pomocí inkoustové tiskárny a roztříděné a svazkované ve správném pořadí pro zapojení. Konce vodičů jsou opatřené dutinkami, krimpovacími kontakty, kontakty podle MIL nebo ultrazvukovým těsněním.

V závislosti na přístupu k řešení a na druhu výroby je možné při automatickém zpracování kabelů dosáhnout až 50 % úspory nákladů oproti dnes běžnému pracovnímu postupu. Čas a náklady lze však výrazně ušetřit nejen při zpracování kabelů, ale i při zapojování.

 

Průběh procesu

Nepřetržitý tok dat od plánování až po montáž umožňuje „just in time“ výrobu rozváděcích systémů orientovanou na poptávku s opakovatelnými výsledky. Díky časové úspoře a snížení skladových zásob se dosáhne výrazného snížení celkových procesních nákladů.

 

Anrufen E-Mail Top
Schließen

Callback Service

Callback Service
Rádi Vám zavoláme zpět, abychom Vám poradili!